Pin mặt trời LONGi 450W

Pin mặt trời LONGi, mã số sản phẩm: LR4-72HPH-450M, công suất: 450w, công nghệ: mono PERC, half-cut, 6 & 9 bus bar