Pin mặt trời LONGi 440w

Pin mặt trời LONGi, mã số sản phẩm: LR4-72HPH-440M, công suất: 440w, công nghệ: mono PERC, half-cut